WWW.BIJBEROEP.TOPLINK.BE
ZELFSTANIDG IN BIJBEROEP - Home - gelijkstelling met bijberoep -

Hoofdberoep gelijkstelling bijberoep

Sociale bijdrage

Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u sociale bijdragen naargelang uw inkomen. Maar er is altijd een minimumbijdrage verschuldigd. Onder bepaalde voorwaarden kan u uw hoofdberoep laten gelijkstellen met een bijberoep, met lagere sociale bijdragen.

Voorwaarden gelijkstelling bijberoep

Aanvraag bijberoep gelijkstelling

De aanvraag gelijkstelling met bijberoep kan enkel met terugwerkende kracht gebeuren voor de (zelfs betaalde) voorlopige bijdragen of de nog onbetaalde normale bijdragen. Deze uitzondering is opgenomen in artikel 37 (voor gevestigde zelfstandigen) en artikel 40 (voor starters die nog geen drie jaar zelfstandige zijn).

Wat met sociale rechten

Door het aanvragen van hoofdberoep gelijkstelling met bijberoep doet u afstand van uw eigen rechten in het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Gelijkstelling bijberoep

Als u een gelijkstelling hoofdberoep met bijberoep overweegt, lees dan onderstaande brouchre over hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep.

Meer info over Gelijkstelling met bijberoep.

hoofdrekenen oefenen - kinderfiets - oatmeal diet - birthday poems - vouwfiets kopen - einmaleins üben - maaltafels - trampoline kopen
 webdesign