WWW.BIJBEROEP.TOPLINK.BE
ZELFSTANIDG IN BIJBEROEP - Home - Verplichtingen zelfstandige in bijberoep -

Zelfstandig bijberoep verplichtingen

Verplichtingen bijberoep

Bij het sarten van een zelfstandig bijberoep heeft u diverse verplichtingen. Voor een zelfstandig bijberoep gelden dezelfde administratieve verplichtingen als voor een zelfstandige hoofdberoep.

Sociaal statuut bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep heeft u voor de sociale zekerheid dezelfde verplichtingen als voor een hoofdberoep :

U moet aan uw verzekeringsfonds het bewijs leveren van uw hoofdberoep. . Voorbeeld: een attest van de werkgever.

Boekhouding bijberoep

Zelfstandigen in bijberoep zorgen voor een eigen boekhouding, afhankelijk van de omzet en de ondernemingsvorm.

Bijberoep en BTW

Bent u als zelfstandige in bijberoep onderworpen aan de btw-regeling, dan moet u btw-aangiften doen en de verschuldigde btw betalen.

Indien het jaarlijkse omzetcijfer voor uw bijberoep een bepaald bedrag niet overschrijdt, kan u genieten van vrijstelling van btw-betaling. U verliest dan wel het recht om btw af te trekken. Desondanks moet u ingeschreven zijn bij de btw en jaarlijks een verklaring indienen. Dit stelsel geldt niet voor landbouwers.

Bijberoep & belasting

De inkomsten uit uw hoofdberoep en zelfstandig bijberoep worden gecumuleerd. Dit kan leiden tot hogere belastingvoeten. U dient ook trimestriële voorafbetalingen te doen al naargelang het inkomen uit uw bijberoep.

Ondernemingsloket

Voor al uw administratieve formaliteiten is er het ondernemingsloket. U krijgt een ondernemingsnummer en wordt ingeschreven in de databank van ondernemingen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen btw, RSZ, handelsregister…

Openen zichtrekening

Als zelfstandige in bijberoep dient u een aprate zichtrekening te openen voor uw bijberoep.

Vennootschap of eenmanszaak

Bij het starten van een zelfstandig bijberoep maakt u een keuze tussen vennootschap op eenmanszaak. Vraag hierover advies.

hoofdrekenen oefenen - kinderfiets - oatmeal diet - birthday poems - vouwfiets kopen - einmaleins üben - maaltafels - trampoline kopen
 webdesign