WWW.BIJBEROEP.TOPLINK.BE
ZELFSTANIDG IN BIJBEROEP - Home - Voorwaarden zelfstandige in bijberoep -

Zelfstandig bijberoep voorwaarden

Zelfstandig bijberoep

Je bent zelfstandige in bijberoep las je:

Uw hoofdberoep dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om te starten met een zelfstandig bijberoep. Er zijn drie mogelijkheden:

Loontrekkend

Uw hoofdberoep moet minstens de helft van een fulltime bedragen. De uren per maand moeten minstens gelijk zijn aan de helft van de uren die door een voltijdse in dezelfde onderneming of in arbeidssector wordt gepresteerd. Voorbeelden: een bediende met een zelfstandig bijberoep als landbouwer of een arbeider die bijverdient met een zelfstandig bijberoep als kapper.

In het onderwijs

U bent zelfstandige in bijberoep als u ook prestaties uitoefent in het dag- of avondonderwijs die minstens 6/10 van een volledig lesrooster bedragen (statutair).

Een statutair met een halve uurrooster kan vragen om met een bijberoep gelijkgesteld te worden als de inkomsten beperkt zijn. Voor een contractuele betrekking volstaat een halve uurrooster.

In de openbare sector

Werk je in de openbare sector, dan moet je een job uitoefenen die zich minstens over 200 dagen of acht maanden uitstrekt. Voorbeeld: een ambtenaar als frituurhouder in zelfstandig bijberoep.

Bijberoep en werkloos

U kunt uw zelfstandig bijberoep blijven uitoefenen als u werkloos wordt. Noodzakelijk is wel dat u uw zelfstandig bijberoep al uitoefende toen u loontrekkende was gedurende minstens 3 maanden voor de aanvraag van een werkloosheidsuitkering.

hoofdrekenen oefenen - kinderfiets - oatmeal diet - birthday poems - vouwfiets kopen - einmaleins üben - maaltafels - trampoline kopen
 webdesign