WWW.BIJBEROEP.TOPLINK.BE
ZELFSTANIDG IN BIJBEROEP - Home - werkloosheidsuitkering en bijberoep -

Bijberoep en stempelen

Zelfstandige werkloos

U bent zelfstandige en wordt werkloos In principe heeft u als zelfstandige geen recht op werkloosheidsuitkering als u werkloos wordt. Als u werknemer was in de periode vr u zelfstandige werd, kunt u na de stopzetting van uw activiteit toch stempelen. U moet hiervoor voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Verlies hoofdberoep

Bent u werknemer of ambtenaar in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep, dan mag u uw bijberoep verderzetten als u uw baan in loondienst verliest en werkloos wordt. U moet aangifte doen van uw activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag. U moet uw bijberoep minstens 3 maanden voor de werkloosheid uitgeoefend hebben.

Starten met een bijberoep tijdens werkloosheid kan voor werklozen ouder dan 50 jaar met vrijstelling voor oudere werklozen. U mag uw bijberoep enkel na 18 uur en vr 7 uur uitoefenen. Het mag niet gaan over een typisch avondberoep of over een beroep dat is uitgesloten (bijvoorbeeld een bijberoep in de horeca, nachtwaker, verzekeringsagent, leurder, reiziger).

Op zaterdag en zondag geldt de beperking qua uren niet. Op deze dagen mag u onbeperkt werken, maar uw uitkering wordt verminderd. De werkloosheidsuitkeringen worden verminderd bij te hoge inkomsten of zelfs afgeschaft. Mits goedkeuring mag u als zelfstandige met behoud van de werkloosheidsuitkering inkomsten verwerven als kunstenaar in bijberoep.

Zelfstandige worden

U bent werkloos en wilt zelfstandige worden

Als u als werkloze een opleiding volgt in een zelfstandig beroep, kunt u vrijgesteld worden van bepaalde verplichtingen:

Als u werkloos bent en zelfstandige wilt worden, kunt u, met behoud van uw werkloosheidsuitkering, bepaalde voorbereidingen treffen.

Oudere werklozen die na hun 50ste opnieuw gaan werken, krijgen tijdens de werkhervatting een toeslag. Die toeslag kan ook toegekend worden aan oudere werklozen die zelfstandige worden.

hoofdrekenen oefenen - kinderfiets - oatmeal diet - birthday poems - vouwfiets kopen - einmaleins ben - maaltafels - trampoline kopen
 webdesign